Energiemonitoring is belangrijk om energiestromen in kaart te brengen en besparende maatregelen te bedenken. De wet schrijf voor dat een producerend bedrijf een schematisch overzicht moet hebben van alle energiestromen en de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden. Ook moet er een besparingspotentieel met bijbehorende maatregelen kunnen worden gepresenteerd bij een audit. Naast de wettelijke verplichting is het voor een producerend bedrijf altijd fijn om te besparen op energie. Door energiemonitoring kan een bedrijf ervoor zorgen dat er bespaard wordt op energie. Bedrijven die transport naar Griekenland verrichten kunnen al snel energie besparen door deze speciaal transport dienst uit te besteden.

 

Hoe wordt energie gemonitord?

Een energiemonitoringsproject heeft verschillende fases. Allereerst moeten er onderhoudsplan geïmplementeerd worden in het bedrijf waardoor de energiestromen gemonitord kunnen worden. Tijdens de implementatiefase wordt er ook gekeken naar de doelstellingen van het bedrijf en wordt alles wat betreft de systemen uitgelegd. Hierna volgt da analysefase. In deze fase wordt geanalyseerd wat het bedrijf qua energie verbruikt en wordt aan de hand van realtime data verbeteringsvoorstellen gedaan die passen bij de doelstelling van het bedrijf. Het resultaat kan na 1 jaar al 9% besparing opleveren uit procesverbeteringen en 8% besparing uit slimme investeringen. Voor een producerend bedrijf is er altijd winst te behalen op het gebied van energiemonitoring.

 

Voordelen van energiemonitoring

Het monitoren van energie geeft inzicht in het verbruik en de kosten van energie. Door middel van slimme KPI-dashboards kunnen afwijkingen gelokaliseerd en aangepakt worden. Analysestudies van het energieverbruik binnen een bedrijf zorgt voor een optimalisatieproces dat constant aan de gang blijft om zoveel mogelijk rendement te behalen. Er zijn verschillende bedrijven die kunnen helpen bij het monitoren van de energie binnen een bedrijf. Experts op het gebied van monitoring helpen ook uw bedrijf om energie te monitoren en rendement te halen uit investeringen omtrent energiebesparing en monitoring.